ANKARA ATIKSU ARITMA TESİSİ

Ankara Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde bulunan 6 adet çürütücü tankın Freyssinet ardgerme sistemi ile inşası başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 480 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.


Diğer Projeler