Bitaraf ve Türkmenistan Köprüleri

Freysaş, Bitaraf ve Türkmenistan Köprülerinin ardgerme teknolojisi yüklenicisi olmuştur. Ardgerme malzemelerinin temini ve uygulaması görevini üstlenmesinin yanında pot mesnet teminini de üstlenmiştir. Köprülerin Freyssinet Ardgerme Sistemi ile yapımı esnasında 190 ton ardgerme halatı ve 16 adet pot mesnet kullanılmıştır


Diğer Projeler