Dengeli Konsol Metodu (DKM)

DKM bir orta ayağın her iki yanında simetrik olarak yerleştirilen bir çift kalıp arabası kullanılarak, tabliyenin segmentler halinde dökülmesi yöntemidir. Kutu kesit, yüksek burulma dayanımı nedeniyle en uygun enkesit tipidir.
İlk nesil taşıyıcı sistemler açıklık ortasında mafsallı olarak tasarlanmışlardı. Bu sistem daha sonra terk edilerek 70 m. açıklığa kadar sabit kesitli, daha büyük açıklıklarda değişken kesitli mütemadi kirişler kullanılmaya başlanmıştır.
 
Bu yöntemin avantajları :
- Stabilite için gerekli geçici destek ve iskelelerin kaldırılması
- Segment boyuna indirgenen kalıp sisteminin küçülmesi ve optimize edilmesi
-Tekrarlanan işler nedeniyle hataların azaltılarak randımanın arttırılması
- Yapım esnekliği (çok sayıda açıklığın aynı anda inşa edilebilmesi)
 
Freysas Freyssinet 200 den fazla yerinde dökme dengeli konsol köprü yapımında görev almıştır.
* Sunulan Hizmetler
- Kalıp arabası tasarım, temin ve montajı,
- Ardgerme malzemeleri temini ve uygulaması,
- İnşaat sürecinde kalıp arabasının işletimi,
- Köprü geometrisi kontrolü ve ayarlanması