ESKİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Eskişehir Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde yer alan ardgermeli çürütücü tankların Freyssinet ardgerme sistemi ile inşası başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 78 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.


Diğer Projeler