Prekast Segmentli Konsol Metodu

İlk prekast segmentli konsol köprü 1962 yılında Fransa'da gerçekleştirildi. Bu metodun uygulama alanı açıklıkları 60 ila 120 m. arasında olan çok açıklıklı uzun köprülerdir.
 
DKM'nin avantajlarına ek olarak prefabrikasyonun getirdiği ek özellikler :
- Fabrikasyon Üretim Kalitesi
- Hızlandırılmış Yapım Döngü Süresi
- Rötre Ve Sünmeden Kaynaklanan Zamana Bağlı Deformasyonlarda Azalma
 
* Sunulan Hizmetler
- Prekast Tesisinin Tasarım, Temin Ve İşletilmesi
- Ardgerme Malzemeleri Temin Ve Montajı
- Segmentlerin İtilmesi Ve/Veya Kaldırılması