Geçtiğimiz 15 yılda Freysaş, Türkiye, Rusya ve Tunus'da 30'dan fazla ardgermeli beton siloların yapımında görev almıştır.
 
Siloların yapımında ardgerme metodunun seçilmesinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Kesitlerin küçülmesine bağlı olarak ekonomik çözüm
- Ardgerme kullanılarak daha hızlı bir yapım süreci sağlanır.
- Basınç altında çatlaksız ve kontrollü çatlaklı beton kesitlerden kaynaklanan sızdırmaz yapı