Binalar

Ankara Sheraton Hotel

Sheraton Oteli Projesi kapsamında balo salonunun üstündeki transfer kiriş ve 9 katın döşemesi ardgermeli olarak gerçekleştirilmiştir. Toplam ardgermeli döşeme alanı 10.650m2 dir.

Bu proje kapsamında 800 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.