Binalar

Nurol Batum Oteli

Freyssinet Ardgerme sisteminin uygulandığı Nurol Batum Hotel Projesi kapsamında toplam 60 ton ardgerme halatı kullanılmıştır. Hotel projesinde 10.000m² ardgermeli döşeme alanı bulunmaktadır.