Köprüler

Candybil Köprüleri

Candybil  Köprüleri Projesi kapsamında; Trompet Köprüsü, Bekrowa Yonca Köprüsü, Candybilsonu Köprüsü ve Bekrowa Köprüsü olmak üzere toplam 4 adet yerinde dökme ardgerme köprünün yapımı gerçekleştirilmiştir.

· Trompet Köprüsü 2 açıklıklı olup 2 adet eşdeğer paralel döşemeden oluşmaktadir. Her bir açıklık 34 m'dir.

· Bekrowa Yonca Köprüsü 2 açıklıklı olup 4 adet eşdeğer döşemeden oluşmaktadır. Her bir açıklık 30m'dir.

· Candybilsonu Köprüsü 6 açıklıklı olup 4 adet eşdeğer döşemeden oluşmaktadır. Toplam tabliye uzunluğu 308m'dir.

· Bekrowa Köprüsü tek açıklıklı olup 2 adet eşdeğer döşemeden oluşmaktadır. Açıklık uzunluğu 35m'dir.

Freysaş'ın yapımını başarıyla gerçekleştirdiği köprülerde toplam 469 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.