Köprüler

Dengeli Konsol_Amasya Şehzadeler Viyadüğü

2 paralel ardgermeli tabliyeden oluşan toplam 490m açıklıklı Amasya Şehzadeler Viyadüğü'nün, dengeli konsol yöntemi ile inşası başarıyla tamamlanmıştır.

Proje kapsamında, toplam 736 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.