Köprüler

Eğik Askı_Haliç Metro Geçişi Köprüsü

Haliç Metro Geçişi Köprüsü Projesi dahilinde yer alan 169 metre Unkapanı Viyadüğü ve 241 metre Beyoğlu Viyadüğü tabliyelerinin Freyssinet ardgerme sistemi ile inşası başarıyla sonuçlandırılmıştır. Ayrıca Haliç Metro Geçişi Köprüsü Projesinde yer alan her bir köprü tabliyesi, Freysaş-Freyssinet ekibi tarafından kaldırılarak yerlerine monte edilmiştir. Kaynak bağlantıları sağlanan her bir tabliyenin montajları H2000 Eğik askı kabloları ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında toplam 180 ton H2000 eğik askı kablosu ve 246 ton ardgerme halatı kullanılmış olup 18 adet pot mesnet ve 20 adet elastomer mesnet tedariği sağlanmıştır.