Köprüler

Liakhvi Köprüsü

Toplam 20 açıklıklı, 2 eşdeğer tabliyeden tabliyeden oluşan Liakhvi Köprüsü itme sürme metodu ile yapılmış olup köprünün inşası Freysaş tarafından başarıyla tamamlanmıştır. Köprünün yapım esnasında kullanılan itme krikosunun temini, gaga tasarımı ve tedariği Freysaş'a aittir. Köprünün yapımında toplam 546 ton ardgerme halatı uygulanmıştır.