Köprüler

Merdakan Köprüsü

Ekstradoz eğik askı kablolu olarak tasarlanan Merdakan Köprüsü 14 adet ekstradoz kablo ile köprü açıklık ortasından desteklenmiştir. Ayrıca pilon bölgesinde düşey ardgerme çubukları kullanılarak, köprü bu bölgede lokal olarak güçlendirilmiştir.

Proje kapsamında toplam 179 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.