Silindirik Yapılar

Çimko Çimento Tesisi

Çimko Çimento Tesisi bünyesinde yer alan ardgermeli silolarının Freyssinet ardgerme sistemi ile inşası başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 791 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.