Silindirik Yapılar

Eskişehir Çimento Tesisi

Eskişehir Çimento Tesisi bünyesinde yer alan ardgermeli siloların Freyssinet ardgerme sistemi ile inşası başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 142 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.