Silindirik Yapılar

Medcem Çimento Tesisi

Kesim 1: MEDCEM Çimento Fabrikası Projesi kapsamında yer alan, 2 adet Farin Silosunun Freysaş-Freyssinet Ardgerme sistemi ile inşası başarıyla tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında toplam 210 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.

Kesim 2:  MEDCEM Çimento Fabrikası Projesi kapsamında yer alan, 2 adet Çimento Silosu ile 2 adet Klinker Silosunun Freysaş-Freyssinet Ardgerme sistemi ile inşasına başarıyla  tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında toplam 800 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.