Dengeli Konsol

Yerinde Döküm_Dengeli Konsol/Derevenk Viyadüğü

 

Konum: Kayseri

Yapım Metodu: Yerinde Döküm Dengeli Konsol

Toplam Köprü Uzunluğu: 660 m (Toplam 2 Tabliye)

En uzun açıklık: 160 m

Tabliye Genişliği: 11,75 m