İtme - Sürme

İtme Sürme/Çayırköy Viyadüğü

Konum: İzmit

Yapım Metodu: İtme-Sürme Metodu

Toplam Köprü Uzunluğu:1496 m (Toplam 2 Tabliye)

En uzun açıklık: 55 m

Tabliye Genişliği: 21,50 m