Yerinde Döküm

Ardgerme_Yerinde Döküm/Kağıthane Viyadüğü

Konum: İstanbul

Yapım Metodu: Yerinde Döküm Köprü Ardgerme İşleri

Toplam Köprü Uzunluğu: 519 m (Toplam 1 Tabliye)

En uzun açıklık: 80 m

Tabliye Genişliği: 16,10 m