Binaların Onarım ve Güçlendirilmesi

Binaların Onarım ve Güçlendirilmesi

Freysaş Freyssinet, özel inşaat işleri ana yüklenicisi, onarım, güçlendirme ve beton koruma teknikleri ile deprem koruyucu cihazları tasarım ve imalatında altmış yıllık deneyimine dayanarak anahtar teslimi hizmet garantisini müşterilerine sunmaktadır.

Güçlendirme veya onarım stratejisi yapının cinsine uygun olmalıdır. Örneğin, deprem karşısında taşıyıcı sistemleri betonarme çerçevelerden oluşan yüksek yapıların nispeten sünek olduğu ve eğilmeye çalıştığı, oysa ki az yükseklikteki beton perdeli olanların kesme kuvvetine maruz kaldıkları bilinmektedir.

Yapıları 4 stratejik metod kullanılarak güçlendirmek mümkündür :

- Rijit sistemlerin mukavemetlerini arttırarak

- Sünek sistemlerin düktilitesini ve mukavemetini arttırarak

- Sisteme transfer edilen enerjiyi sönümlendirerek

- Yapıyı temelinden ayırmak

Sunulan Hizmetler

- Sismik riskin değerlendirilmesi için destek

· Sismik parametrelerin seçimi

· Yapının zafiyetinin ön incelemesi

- Güçlendirme opsiyonlarının teknik ve ekonomik değerlendirmesi

· Güçlendirme (koruma) seviyesinin seçimi için destek

· Yapının güçlendirme sonrası teknik performans hedeflerinin belirlenmesi

- Güçlendirme tasarımı ön çalışmaları

· Yapının, zeminin ve hesap depremine ilişkin özel verilerin oluşturulması desteği

· Mimari gereksinimler ile uyumlu güçlendirme stratejisi etüdü

- Güçlendirme proje ve uygulaması hizmeti

· Güçlendirilmiş sistemin sayısal modellemesi ve dinamik analizi

· Sismik güçlendirme cihazlarının tasarım ve temini

· Yapının ve temellerinin güçlendirme işlerinin uygulanması

Kullanım alanları

- Kamu binaları

- Ticari binalar

- Endüstriyel yapılar

- Tarihi eserler

- Konut yapıları

- İş merkezleri ve oteller