Köprülerin Onarım ve Güçlendirilmesi

Köprülerin Onarım ve Güçlendirilmesi

İster beton, ister çelik, kargir veya ahşap olsun, köprü malzemesi zaman içinde yaşlanarak özellikleri değişir.  

Freysaş Freyssinet müşterilerine bu yapıların onarımı, korunması ve güçlendirilmesi için kanıtlanmış çözümler sunmaktadır.

- Uygulama Alanı :

• Karayolu köprüleri

• Demiryolu köprüleri 

• Yaya köprüleri

- Problemlerin Tanımlanması :

• Çelik elemanların korozyonu (paslanma)

• Beton problemleri (kavlama, pul pul dökülme ve çatlama)

• Elemanların kısmi olarak göçmesi veya kırılması

• Aşırı deformasyon

• Betonun su emmesi

- PROBLEMLERİN NEDENLERİ

- Doğal nedenler :

• Malzemenin yaşlanması

• Alkali reaksiyon ve/veya karbonasyon ve/veya klorid penetrasyonu (sızma)

• Kimyasal etkiler

• Donma / çözünme döngüsü

- Yapısal nedenler :

• Hareketli yük artışı

• Şartname değişikliği (deprem, rüzgar)

• Tasarım hatası, yetersiz tasarım

• Dingil yüklerine bağlı malzeme yorulması

• Farklı ısı genleşmeleri

• Aşırı sünme ve/veya rötre

• Genleşme derzinin yokluğu

- Arızi nedenler :

 • Yangın

• Aşırı yükleme

• Yer hareketleri

• Titreşim

Freyssinet Foreva® markalı ürünleri ile, onarım ve güçlendirme faaliyetlerini endüstri standartları ve mühendislik bilgi ve deneyimi ile, çevreye uyum kurallarını göz ardı etmeksizin yürütmektedir. 

* Sunulan Hizmetler

- Yapısal teşhis desteği

- Tasarım desteği

- Koruyucu faaliyetler

• Beton onarım ve koruması

          · Çatlak tedavisi

          · Beton yeniden profillendirme

• Betonarme donatısının korunması

          · Katodik koruma

          · Betonun elektro-kimyasal tedavisi

          · Yüzey tedavisi

- Güçlendirme faaliyetleri

• İlave ardgerme (beton ve çelik sistemler)

• Püskürtme beton (Şotkret)

• Fiber karbon kompozitler

• Metal ve ahşap güçlendirmeleri

• Yassı kriko ile yük transferi