Sismik Koruma Cihazları

Sismik Koruma Cihazları

- Ayırıcılar (İzolatör) :                                                                                                

• Elastomer Mesnetler

Elastomer mesnet elemanları tarafından gerçekleştirilen ayırma işlemi, yapının periyodunu uzatarak deprem etkisi altında oluşacak yüksek değerleri sınırlamak amacına yöneliktir.

Bu yöntem sismik kuvvetlerin azaltılması sonucunu doğurur.

Bu izolatörler, doğal gaz depoları ve nükleer santraller gibi masif ve dairesel yapılar için özellikle uygundurlar. Depremden sonra yapıyı tekrar eski konumuna getiren yatay bir yay gibi etki ederler.

Ayrıca içsel bir sönümleme yetenekleri de mevcuttur ve bu özellik TRANSPEC® SHA amortisörlerin kullanımı ile tamamlanabilir.

• Kayıcı Cihazlar

Bu mükemmel izolatörler çoğunlukla görevleri deprem sırasında toplam yer değiştirmeyi sınırlamak ve yapıyı başlangıç konumuna geri getirmek olan, yatay yay fonksiyonu gören cihazlarla beraber kullanılırlar. (elastomer mesnetler gibi)

Yapının deplasmanlarını, kabul edilebilir bir ivme seviyesini muhafaza ederek azaltmayı sağlayacak enerji sönümleme miktarını temin edebilecek sürtünmeyi garantileyen kayıcı cihazların kullanılması da önem taşımaktadır.

Freyssinet tarafından üretilen kayıcı cihazlar :

· Kurşun Çekirdekli Mesnet                                                                                

· Eğrisel Yüzey Kayıcıları (Pendulum Mesnetler)

- Birleştiriciler (Bağlayıcılar):

 Yanal etkilerin zorladığı deplasman hızına bağlı olarak, bu cihazlar "emniyet kemeri" gibi çalışırlar : Isı değişimlerine bağlı yavaş hareketlere çok az direnç gösterirler. Aksine deprem tarafından yaratılan hızlı hareketlerde, birleştiriciler bloke olur ve yapı ile mesnetleri arasında bir bağlantı oluştururular. Böylece yatay kuvvetlerin tamamının transfer edilmesini sağlarlar.                                             

• Avantajları

 · Şiddetli yatay yüklerin transfer edilmeleri

 · Deprem halinde köprü ayaklarının deformasyonları ile sınırlandırılan hareket miktarı.

 · Yatay deprem yüklerinin cihazın monte edildiği tüm ayaklara dağıtımı.

 · Köprü ekipmanının basitleştirilmesi (mesnetler, genleşme derzleri)

Freyssinet tarafından imal edilmekte olan birleştiriciler :

· Mekanik Pot Mesnetler

· TRANSPEC® S mekanik birleştirici

· TRANSPEC® SHT hidrolik birleştirici

- Damperler (sönümleyiciler)

Damperler, deprem esnasında yapıların maruz kaldıkları deplasmanları ve yükleri sınırlamaya imkan sağlayan enerji sönümleyici cihazlardır.

Enerjinin sönümlenmesi farklı şekillerde sağlanabilir:

• Elasto-plastik etki ile

• Mekanik sürtünme ile

• Viskoz sürtünme ile 

Viskoz damperler en etkili olanlarıdır.

Freyssinet, deprem riski taşıyan herhangi bir mühendislik veya endüstriyel yapının korunması amacıyla TRANSPEC® SHA hidrolik damperler ailesini geliştirmiştir.

İster beton, ister çelik, kargir veya ahşap olsun, köprü malzemesi zaman içinde yaşlanarak özellikleri değişir.  Freysaş Freyssinet müşterilerine bu yapıların onarımı, korunması ve güçlendirilmesi için kanıtlanmış çözümler sunmaktadır.

- Uygulama Alanı :

• Karayolu köprüleri

• Demiryolu köprüleri 

• Yaya köprüleri

- Problemlerin Tanımlanması :

• Çelik elemanların korozyonu (paslanma)

• Beton problemleri (kavlama, pul pul dökülme ve çatlama)

• Elemanların kısmi olarak göçmesi veya kırılması

• Aşırı deformasyon

• Betonun su emmesi

- PROBLEMLERİN NEDENLERİ

- Doğal nedenler :

• Malzemenin yaşlanması

• Alkali reaksiyon ve/veya karbonasyon ve/veya klorid penetrasyonu (sızma)

• Kimyasal etkiler

• Donma / çözünme döngüsü

- Yapısal nedenler :

• Hareketli yük artışı

• Şartname değişikliği (deprem, rüzgar)

• Tasarım hatası, yetersiz tasarım

• Dingil yüklerine bağlı malzeme yorulması

• Farklı ısı genleşmeleri

• Aşırı sünme ve/veya rötre

• Genleşme derzinin yokluğu

- Arızi nedenler :

 • Yangın

• Aşırı yükleme

• Yer hareketleri

• Titreşim

Freyssinet Foreva® markalı ürünleri ile, onarım ve güçlendirme faaliyetlerini endüstri standartları ve mühendislik bilgi ve deneyimi ile, çevreye uyum kurallarını göz ardı etmeksizin yürütmektedir. 

* Sunulan Hizmetler

- Yapısal teşhis desteği

- Tasarım desteği

- Koruyucu faaliyetler

• Beton onarım ve koruması

          · Çatlak tedavisi

          · Beton yeniden profillendirme

• Betonarme donatısının korunması

          · Katodik koruma

          · Betonun elektro-kimyasal tedavisi

          · Yüzey tedavisi

- Güçlendirme faaliyetleri

• İlave ardgerme (beton ve çelik sistemler)

• Püskürtme beton (Şotkret)

• Fiber karbon kompozitler

• Metal ve ahşap güçlendirmeleri

• Yassı kriko ile yük transferi